Od pewnego czasu w Polsce naprawdę duży duży nacisk kładzie się na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci muszą być odpowiednio utylizowane. Odnosi się to także do tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę bardzo duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Niejedna osoba zapyta w tym miejscu czy kable także zaliczane są do elektrośmieci.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kable to również elektrośmieci. Oznacza to, że nie należy wyrzucać ich do kontenera ze zwykłymi odpadami. Zawierają one bowiem materiały mogące negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Pojawia się w związku z tym pytanie co zrobić z tymi kablami, które nie są nam już potrzebne. Rozwiązanie jest naprawdę zaskakująco proste. Najlepiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , który prowadzony jest przez każdą gminę.

Oddając kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można mieć pewność, że zostaną one zutylizowane w odpowiedni sposób. W efekcie nie będą zagrożeniem dla środowiska.