Fotowoltaika składa się z modułów fotowoltaicznych i falownika. Moduł fotowoltaiczny złożony jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w oprawie. Ogniwa wytwarzane są z mono albo polikrystalicznego krzemu, który dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształca energię z promieni słonecznych na energię elektryczną, to jest na prąd stały. Falownik przeobraża prąd stały w prąd przemienny, czyli taki, który jest w gniazdkach. W ten sposób wyprodukowany prąd może być przez nas wykorzystywany w danym momencie, rozliczany w systemie opustów ze sprzedawcą energii elektrycznej lub magazynowany.

Informacje w oparciu o stronę instalatora Sollab – fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć prośbę o dofinansowanie zakupu a także montażu ogniw fotowoltaicznych, które mają moc w przedziale 2-10 kW, wyłącznie na potrzeby własnościowego budynku mieszkalnego. Całkowita kwota jaką można otrzymać to 30% kwoty brutto zakupu oraz montażu urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim startuje składanie pism na dotację na kupno oraz montaż pompy ciepła. W tym przypadku, podobnie jak przy ogniwach fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% wydatków na inwestycję – maksymalnie 4 000 zł.

Wnioski typowo analizowane są według kolejności dostarczania pism do czasu, kiedy budżet zostanie rozdany.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być przyznane tylko na urządzenia prosto z fabryki, które posiadają wymagane normy i kwalifikują się do wykorzystywania w Polsce.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być udzielona na remont lub powiększenie mocy systemu a także instalacji, zakup urządzeń używanych, opłatę transportu oraz na pokrycie kosztów zakupu pomocniczego wyposażenia, które miałoby prowadzić do zregenerowania albo odrestaurowania istniejących urządzeń oraz instalacji.

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielami działki, na której ma być zamontowana instalacja. To może być dla przykładu wyciąg z księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania należy dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, z kompletem wymaganych załączników, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub wysłać pocztą. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, zainteresowany otrzymuje prośbę o uzupełnienie braków w przeciągu tygodnia. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w tym czasie nie zostaną rozpatrzone. Niestety nie da się otrzymać dotacji zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.